Praktijk Vos

Psychologische hulpverlening in Rotterdam en Amsterdam

Uitzicht vanuit het pand op de Spiegelgracht (vestiging Amsterdam)

Uitzicht vanuit het pand op de Spiegelgracht (vestiging Amsterdam)

Werkwijze

Praktijk Vos biedt zowel in Rotterdam als Amsterdam, psychotherapie aan volwassenen vanuit Basis-GGZ en Gespecialiseerde GGZ.

In Rotterdam kunt u terecht op o.a. woens- en donderdagen. Tevens zijn er mogelijkheden op andere momenten in de week.

In Amsterdam kunnen afspraken worden ingepland op vrijdagen 8-18 uur.

Tijdens telefonisch overleg zal worden nagegaan of hulp binnen Praktijk Vos passend voor u kan zijn. Bij gezamenlijke instemming kan na een intakefase, aansluitend een behandeling plaatsvinden.

In het intakegesprek wordt zorgvuldig ingegaan op de reden van uw komst. Om een goed beeld te krijgen zullen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Na de intakefase wordt in afstemming met u gefocust op uw behandeldoel. Verbetering van uw functioneren staat daarbij centraal. Samen wordt gekeken naar hoe u in uw leven in een constructief spoor kunt komen en naar wat u in uw kracht brengt.

De behandelmethode vindt zijn basis in gedragstherapie, waarbij de therapeut affiniteit heeft met technieken van constructionele gedragstherapie, Acceptance & Commitment therapy en solution focused therapy. Doorgaans wordt gewerkt vanuit het heden waarbij daar waar nuttig, wordt gekeken naar de (leer-)geschiedenis van de cliënt. Er wordt hierbij aangesloten bij uw hulpvraag.

De therapeut zal een korte vragenlijst over uw welzijn bij aanvang en bij afsluiting aan u voor leggen (ROM via Embloom); u kunt zelf beslissen of u deze wilt invullen.

Verzekerde zorg en vergoeding

Praktijk Vos biedt verzekerde zorg als u wordt verwezen door de huisarts voor Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ.

Beide worden vanuit de basisverzekering vergoed, behoudens het jaarlijks eigen risico (minimaal 385,-); neem voor aanvang van de behandeling contact op met uw verzekering voor informatie over uw vergoeding. Met de meeste verzekeringen (niet met Menzis) heeft Praktijk Vos een contract.

Basis-GGZ wordt gegeven, wanneer de huisarts de problematiek passend vindt bij kortdurende hulp. Bij Gespecialiseerde GGZ is er een indicatie is voor psychotherapie waarbij bv. langduriger hulp nodig lijkt, of als eerdere hulp was niet afdoende.

De huisartsverwijsbrief moet aan landelijk geldende voorwaarden voldoen: de datum is maximaal een halfjaar voor de eerste afspraak; naam, functie van huisarts en zijn/haar AGB-zorgverlenerscode; NAW-gegevens client en geboortedatum; (vermoeden van) een DSM-classificatie (psychische stoornis); indicatie ‘Basis-GGZ’ of ‘Gespecialiseerde GGZ ’; stempel huisartspraktijk en/of handtekening huisarts.

Er wordt landelijk niet per consult gefactureerd, maar per ‘product’ / DBC van een groter aantal minuten. De factuurbedragen zijn nl. gebaseerd op directe + indirecte tijd, zoals administratie, voorbereiding, rapportages etc. De indirecte tijd kan – bv in het begin van een traject – relatief hoog uitvallen; hierdoor kan met dit verplichte registratiesysteem een factuur ook na een of enkele gesprekken hoger zijn dan verwacht.

Praktijk Vos factureert bij Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ, bij de verzekeraar, aan het eind van de behandeling of uiterlijk dec ’21; dan verrekent de verzekeraar dit met uw jaarlijks eigen risico. De behandelaar declareert een door de verzekeraar bepaald percentage van de landelijk geldende NZA-tarieven. Mocht u interesse hebben in deze NZA-tarieven, deze kunt u bij de NZA nagaan.

De meeste zorgverzekeraars geven alle psychologiepraktijken een beperkt budget voor behandelingen. Het kan zijn dat Praktijk Vos u wel zou willen behandelen, maar dat dit niet kan i.v.m. het jaarlijks verzekeringsplafond dat bereikt is.

Onverzekerde zorg

Mocht iemand zonder huisartsverwijzing hulp willen, zijn de kosten voor eigen rekening: 114,40 per consult (45 min directe tijd).

Ook wanneer er problematiek centraal staat die niet onder verzekerde zorg valt, kunt u bij Praktijk Vos terecht; u dient die sessies zelf te financieren.

Kwaliteitsbewaking en privacy

Kwaliteitsbewaking: Praktijk Vos heeft zowel een goedgekeurde visitatie doorlopen door de beroepsvereniging LVVP, als een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut, in te zien op de praktijk. Praktijk Vos gaat zorgvuldig om met dossiervoering en privacy, waarbij rekening wordt gehouden met de AVG-privacywet. Neem voor het inzien of opvragen van een up to date privacy-statement, contact op met Praktijk Vos. Mocht het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, gelieve dit met de therapeut te bespreken. Indien nodig kunt u de klachtenfunctionaris benaderen of gebruik maken van een klachtregeling via de klachten- en geschillencommissie van de LVVP. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de therapeut.

drs L. (Liesbeth) J. Vos

Liesbeth Vos studeerde van 1993 tot 1999 Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werk volgde zij twee jaar postdoctoraal onderwijs tot Gezondheidszorgpsycholoog en daaropvolgend drie jaar postdoctoraal onderwijs tot Psychotherapeut. Hiermee werd ze ingeschreven in het door de overheid erkende BIG-register. Verder werd zij opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt ®.

Zij deed werkervaring op in diverse gezondheidszorginstellingen waaronder meer dan 15 jaar in het Universitair Medisch Centrum (UMC) te Utrecht, GGZ-instellingen en psychologiepraktijken.

Momenteel werkt zij in Praktijk Vos, zowel op locatie Rotterdam als Amsterdam. Zij behandelt al jaren volwassenen, jongeren en kinderen met uiteenlopende problematiek, waaronder angst-, spannings- en stemmingsklachten, studie- en arbeidsgerelateerde problemen, burnout, klachten na ingrijpende gebeurtenissen, rouw, sociale angst en levensfaseproblematiek. Binnen Praktijk Vos ziet zij volwassenen en jongvolwassenen op individuele basis.

Liesbeth Vos

Fotografie: S. Visser

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)
Psychotherapeut (BIG)
Cognitief gedragstherapeut VGCt ®
Psycholoog NIP


BIG:
09059367625, 29059367616

KvK:
53471210

Lid:
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt)

Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)

Voorwaarden

De sessies vinden face to face plaats, met inachtneming van corona-RIVM-regels; behandelsessies kunnen ook middels telefoon / videobellen plaatsvinden.

Neemt u bij het intakegesprek uw verzekeringspas, legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts mee. De verwijsbrief dient u voorafgaand aan de intake bij uw huisarts te regelen.

Als u uw afspraak wilt wijzigen kan dat kosteloos tot 24 uur van te voren, daarna zal het tarief van 75,- euro bij u in rekening worden gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering.

Indien er sprake is van verkoudheids-, hoest-, koortsklachten die met corona(-risico) te maken kunnen hebben, wordt u verzocht dit voorafgaand te melden, zodat -zolang de gezondheid dat toelaat- de sessie in een telefonisch (of videobel-) consult kan worden omgezet.

Wanneer u Praktijk Vos e-mailt, wordt uitgegaan van wederzijdse instemming t.a.v. deze vorm van communicatie; als het gaat om privacygevoelige inhoud kunt u telefonisch contact opnemen.

In geval van crisis buiten de reguliere afspraken om, is uw huisarts / huisartsenpost buiten kantoortijden, aanspreekpunt. U kunt in een dergelijke situatie de therapeut proberen te bellen (geen e-mail of sms), maar i.g.v. voicemail dient u de huisarts als aanspreekpunt te zien. Die kan indien nodig naar een crisisdienst verwijzen.

Contact

adressen:
Eerste Weteringdwarsstraat 2 (bel 2.01)
1017 TN Amsterdam

De Fabriek van Delfshaven
Mathenesserdijk 412-k
3026 GV Rotterdam

telefoon:
06-42176902

Bij vertrouwelijke informatie, belt u gerust. In geval van een aanmelding, wilt u dan vast het volgende doorgeven: de naam van uw verzekering, gaat het om locatie A’dam of R’dam en is het een verwijzing voor basis- of specialistische ggz.

Aanwezig

Amsterdam:
vrijdag 8-18 uur

Rotterdam:
o.a. woe- en donderdag; tijden en overige dagen bespreekbaar

Wachttijd

De wachttijd voor een intake met aansluitend behandeling is variabel. Voor de actuele wachttijd, kunt u het beste contact opnemen.

Berichtgeving NZA: ‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken met een andere zorgaanbieder een intake krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake een behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen.’

Vestiging Amsterdam

De praktijk bevindt zich in het hart van de stad, net ten zuidoosten van het Leidseplein. Het pand ligt op de hoek van de Eerste Weteringdwarsstraat en de Spiegelgracht. In de praktijk werken meerdere hulpverleners die zowel zelfstandig- als samenwerken. De praktijkkamer is op de tweede verdieping gelegen en geeft mooi uitzicht over de Spiegelgracht.

Praktijkruimte Amsterdam

Bereikbaarheid: u kunt de praktijk in Amsterdam makkelijk bereiken; zowel vanuit tramhaltes op o.a. het Leidseplein, Weteringschans en op de Vijzelstraat (metro Noord-Zuidlijn).

Vestiging Rotterdam

De praktijk bevindt zich in het mooie pand ‘De Fabriek van Delfshaven’. Het oude fabriekje ligt aan de Delftse Schie, in een leuk deel van de Rotterdamse wijk Delfshaven.

Bereikbaarheid: met o.v. reist u een kwartiertje vanaf Rotterdam CS met tram 4 (richting Marconiplein), uitstappen halte Delfshaven. Met de metro reist u vanaf R’dam CS met een overstap op Beurs, tevens in een paar haltes naar de halte Delfshaven. Rechtstreekse metroverbindingen zijn er westelijk vanuit Schiedam of oostelijk vanuit R’dam centrum, Kralingen (Erasmusuniversiteit).

Delfshaven Uitzicht
Delfshaven Uitzicht

Vestiging Praktijk Vos in Rotterdam, in ‘De Fabriek van Delfshaven’.

Actualisatiedatum website:  2021